Mainmenu

Inventarisatie Decoratieve Interieurschilderingen Nederland

In september 2001 is het RKD in samenwerking met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten gestart met een inventarisatie van decoratieve interieurschilderingen in Nederland.


Project

Het project beoogt de geschilderde behangsels en muurschilderingen, plafondschilderingen, schoorsteen- en bovendeurstukken in kaart te brengen die tussen 1600 en 1940 in Nederland zijn vervaardigd voor niet-kerkelijke, openbare en particuliere gebouwen.

Ondersteuning uit de universitaire wereld wordt verleend door de universiteiten van Leiden (prof.dr. C.W. Fock (1942-2021)) en Amsterdam (prof.dr. E.J. Sluijter). Het project wordt financieel ondersteund door het VSBfonds en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).


Fotograferen

Ten behoeve van enerzijds de documentatie, stilistische vergelijkingen, dateringen en eventuele toeschrijvingen en anderzijds de bescherming en instandhouding vormt het beschrijven en het fotograferen van de schilderingen het belangrijkste onderdeel van dit inventarisatieproject. Het doel is zo'n compleet mogelijk overzicht te krijgen van deze slecht gedocumenteerde en nog nauwelijks bestudeerde interieurdecoraties.

De gegevens en afbeeldingen worden ingevoerd in de database RKDimages. Na de eerste fase wordt een publicatie voorbereid waarin de resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd. Ter gelegenheid van de naderende voltooiing van de eerste fase is in 2006 een symposium georganiseerd.