Mainmenu

Cornelis Kruseman

In 2010 is het RKD, in samenwerking met de Cornelis Kruseman-J.M.C. Isingstichting, gestart met een onderzoek naar het leven en werk van de kunstenaar Cornelis Kruseman (1797-1857). Eind 2020 wordt dit onderzoek afgerond in de vorm van een dissertatie en een presentatie van een digitale oeuvrecatalogus.

Raphaël en Michelangelo

Cornelis Kruseman werd in zijn tijd als vertolker van religieuze, historische en genretaferelen en als begaafd portrettist zeer gewaardeerd aan het Nederlandse hof en door verzamelaars in binnen- als buitenland. Tijdens een studiereis naar Italië maakte hij kennis met de schilderkunst van Raphael (1483-1520) en Michelangelo (1475-1564). Deze ervaringen en zijn ontmoetingen met belangrijke contemporaine kunstenaars in Brussel en Parijs waren van grote invloed op zijn stijl, die die tegenwoordig als het post-classicisme wordt aangeduid.

Tentoonstellingen van Levende Meesters

Kruseman exposeerde van 1814 tot 1857 op de Tentoonstellingen van werken van Levende Meesters, afwisselend gehouden in de grote steden van het land. Tevens waren zijn schilderijen te zien op de Salons in Antwerpen, Brussel en Parijs. Zijn geschilderde oeuvre wordt geschat op ruim 200 portretten en ongeveer 100 historie-, religie- en genrevoorstellingen.

Informatie