Mainmenu

Conservering en digitalisering brieven van Jan Toorop

In 2007 subsidieerde Bureau Metamorfoze het conserveren en aansluitend digitaliseren van handschriftelijk materiaal van Jan Toorop (1858-1928). De kern van de Jan Toorop-Collectie van het RKD ('RKD.TC-collectie') is ontstaan vanuit kunsthistorisch onderzoek dat in het verleden werd verricht naar de kunstenaar Jan Toorop. Diverse personen hebben onderzoek verricht, waaronder Albert Plasschaert (1874-1941), Charles Beets en N.H.E.J.J. Zon.


Collectie Jan Toorop

Deze vanuit het Toorop-onderzoek gevormde Toorop-collecties werden bij het RKD ondergebracht vanuit de aard van deze instelling. De collecties zijn door de betreffende personen tijdens hun werk soms ook aangevuld met door henzelf verzamelde brieven en contemporaine documentatie betreffende Jan Toorop, die voor een deel eveneens bij het RKD zijn ondergebracht en berusten in de Jan Toorop-Collectie. Naast het handschriftelijk materiaal dat zich in de Jan Toorop-Collectie van het RKD bevindt, is tevens het archief van N.H.E.J.J. Zon geconserveerd en gedigitaliseerd, en archieven berustend bij het RKD waarin zich Toorop-brieven bevinden.

Naast de volledige Jan Toorop-Collectie van het RKD en een selectie van catalogi uit de bibliotheek van het RKD, kon dankzij bruiklenen ook belangrijk handschriftelijk brieven uit het archief van H.P. Bremmer en de collectie Schildersbrieven (beide aanwezig in het Haags Gemeentearchief) in de aanvraag worden betrokken.


10.660 scans

Irene Meyjes inventariseerde de Toorop-Collectie, onder begeleiding van archivaris Ramses van Bragt, en dankzij de medewerking van Paul Kempff en Ed Krabbedam (Haags Gemeentearchief) kon ook het materiaal van het HGA goed worden beschreven. In totaal werden 10.660 scans gemaakt die aan de respectievelijke archieven zijn gekoppeld. Het Haags Gemeentearchief verleende toestemming om de scans uit hun collectie via de archievendatabase van het RKD te tonen.

Momenteel wordt in het lopende Metamorfozeproject Digitalisering Modernisten-archieven archief- en beeldmateriaal van Jan Toorop, van zijn dochter Charley Toorop en kleinzoon Edgar Fernhout geconserveerd en gedigitaliseerd.

Informatie