Mainmenu

Oud Holland

Oud Holland is gewijd aan de beeldende kunst van de Nederlanden van de Middeleeuwen tot het midden van de negentiende eeuw. Vanaf de oprichting in 1883 zijn duizenden wetenschappelijke artikelen met belangrijke kunsthistorische ontdekkingen, nieuwe toeschrijvingen en originele interpretaties verschenen.

Abonnee worden
Met een abonnement op Oud Holland krijgt u vier nummers thuis gestuurd. Bovendien biedt een abonnement toegang tot alle jaargangen Oud Holland online. Dit betekent toegang tot meer dan 30.000 pagina’s boordevol kunsthistorische informatie! Wilt u abonnee worden? Een individueel abonnement kost €90,00, voor instituten is dit vanaf €169,00. De actuele prijzen en een elektronisch aanmeldformulier vindt u hier.

Kopij aanleveren
Richtlijnen voor aan te bieden kopij vindt u hier.

Wilt u publiceren in het tijdschrift? U kunt uw artikel toesturen naar:

drs. Nathalie Dufais, eindredacteur
RKD, redactie Oud Holland
Postbus 90418
2509 LK Den Haag
E: oudholland@rkd.nl

Edities

Oud Holland vol. 128 (2015) nr. 4
Oud Holland vol. 128 (2015) nr. 2/3
Oud Holland vol. 128 (2015) nr. 1

Oud Holland vol. 127 (2014) nr. 4
Oud Holland vol. 127 (2014) nr. 2/3
Oud Holland vol. 127 (2014) nr. 1

Oud Holland vol. 126 (2013) nr. 4  
Oud Holland vol. 126 (2013) nr. 2/3
Oud Holland vol. 126 (2013) nr. 1

Oud Holland vol. 125 (2012) nr. 4
Oud Holland vol. 125 (2012) nr. 2/3
Oud Holland vol. 125 (2012) nr. 1

Zie hier voor de inhoudsopgave van eerdere nummers. Oorspronkelijk werd Oud Holland uitgegeven door SDU Uitgevers. Vanaf 1992 had het RKD de uitgave in eigen beheer. Met ingang van 2008 sluit het RKD de publicatie in eigen beheer af en wordt Oud Holland uitgegeven door de firma Brill.