Mainmenu
5 images

Jan Brueghel (I)

Nationality/school
South Netherlandish
Born
Brussels 1568
Deceased
Antwerp 1625-01-13
stierf aan cholera
Family relationschips
this field records any family relationship to one or more other artist(s).
derde zoon van Pieter Brueghel (I), vader van Jan Brueghel (II) en Ambrosius Brueghel; hij was gehuwd met 1) Isabella de Jode en 2) Catharina van Mariënburg (+5-7-1627) (Saur 1996, p. 482-483)
See also
In this field, you will find references to names of groups or to the artists that made/make up groups. You may also come across references to other artists if there was/is question of collaboration without a joint name. This is the case, for instance, with artists who rendered parts of works by other artists (such as with P.P Rubens and J. Brueghel I).
Jan Brueghel schilderde het landschap en de dieren; Rubens of Van Balen namen de figuren voor hun rekening; eerst werd het landschap geschilderd; de ruimte voor de figuren werd vrijgelaten (Saur 1996, p. 484)
This person/entity in other databases
Biographical information
Active in
 • Antwerpen 1578
  na de dood van zijn moeder ontfermde zijn grootmoeder Mayken Verhulst zich over hem en haar andere kleinkinderen; ze nam hen mee naar Antwerpen en onderwees hen in het schilderen in tempera; hij leerde schilderen met olieverf bij Peeter Goetkint (Willigen/Meijer 2003, p. 53)
 • Italië 1589 - 1596
  Willigen/Meijer 2003, p. 53
 • Napels 1590
  Saur 1996, p. 483
 • Rome 1592 - 1594
  verbleef waarschijnlijk ook te Florence, Orvieto en Milaan (niet gedocumenteerd)
 • Milaan 1595 - 1596
  30 mei 1596 nog te Milaan (Saur 1996, p. 483)
 • Antwerpen 1596 - 1625
  in ieder geval op 10 oktober weer te Antwerpen; daarna ging hij nog wel kortere tijd op reis en werkte hij ook te Brussel, om steeds weer naar Antwerpen terug te keren (Saur 1996, p. 483)
 • Praag 1604
  in de zomer van 1604 (Saur 1996, p. 483)
 • Brussel 1606 - 1613
  vermeld als verblijvend te Brussel in 1606, 1609, 1610 en 1613; werkzaam voor het hof (Saur 1996, p. 483)
 • Nederland 1613
  reisde samen met Rubens en Hendrick van Balen (Saur 1996, p. 483)
born in
active in
died in
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
genre, history (as a genre), landscape (as genre), still life, animal painting (genre), winter landscape, portrait, flower piece, architecture (genre), fruit piece
hij is de centrale figuur in de popularisering van bloemstillevens in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden rond 1605; volgens zijn eigen geschriften uit 1611 liet hij niemand aan zijn bloemstillevens meewerken; tot op heden moeite met het onderscheiden van het werk van vader Jan (I) en zoon Jan (II) (Willigen/Meijer 2003, p. 54)
Medium/technique
oil paint
Entered on: 1991-11-20; Modification on: 2018-12-14

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?