RKD explore

1 / 1
Qualifications
painter, decorative painter (of interiors), fresco painter
schilderde o.a. in het Paleis te Honselaersdijk en het stadswapen in het Stadhuis van Wormer
Nationality/school
North Netherlandish
Born
Wormer (Wormerland) 1590/1610
ca. 1600; door Hoogewerff vermeld als Drenthenaar (zie boven). Hoe dit te rijmen valt met Wormer is niet duidelijk. Cracht had wel een zwager in Wormer wonen (Bredius 1915-1922)
Deceased
The Hague 1645/1646-05-09
vóór 9 mei 1646 (veiling van nalatenschap)
See also
In this field, you will find references to names of groups or to the artists that made/make up groups. You may also come across references to other artists if there was/is question of collaboration without a joint name. This is the case, for instance, with artists who rendered parts of works by other artists (such as with P.P Rubens and J. Brueghel I).
werkte vanaf 13 januari 1627 samen met Cornelis (I) Schut voor Giorgio Pescatori aan diens villa in Frascati, het 'Casino Pescatore' (Blanchardière/Bodart 1974, o.a. p. 186-187, appendice 1 en 2)
This artist in other databases
Biographical information
Period of activity
1621 - 1646
Active in
  • Rome 1621 - 1631
    vanaf 1621 (Hoogewerff p. 135), op 9 september 1622 had hij al een geding omtrent twee schetsboeken; hij was een van de oprichters van de schildersbent De Bentvogels en in 1626 lid van de broederschap S. Maria in Campo Santo; hij was bevriend met David de Haen (Blanchardière/Bodart 1974, p. 184); in 1626 kreeg hij een trap van een paard tegen zijn been en de chirurgijn bezocht hem op 6 juni 1626. In 1631 komt hij nog te Rome voor (Hoogewerff 1952); vanaf ca. 1622 (Thieme-Becker); van 1622 tot 1629 (Blanchardière/Bodart 1974, p. 184)
  • Den Haag 1631 - 1646
    vanaf 1631 lid van het Haagse gilde, waarvan hij van 1634 tot 1636 en in 1640 Hoofdman was. In 1642 werd hij als lid van de Haagse schutterij ingeschreven. Hij werkte in 1638 in Paleis Honselaersdijk. In 1645 wordt een zwager van hem in Wormer vermeld (Bredius 1915-1922). Op 9 mei 1646 wordt zijn nalatenschap in het sterfhuis geveild (Bredius 1915-1922)
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
landscape (as genre), portrait, Christian religious scene, mythology
Medium/technique
oil paint
Member of
Entered on: 1991-12-02; Modification on: 2016-04-18

Comments

No comments

My selections

My selections

Login to save your selection

Your current selection will be lost. Are you sure?