Mainmenu
Monogram
IMS
Qualifications
painter, draftsman
Born
Maubeuge 1478
vermoedelijk in 1478 geboren (cat. tent. Amsterdam 1986, dl. 2, p. 119; Ainsworth 2010, p. 9); volgens Thieme/Becker is het geboortejaar ca. 1478 en is Gossart waarschijnlijk in Slot Duurstede, bij Utrecht geboren (Thieme/Becker, dl. 14 (1921), p. 410)
Deceased
Middelburg (Zeeland) 1532-09-12/1532-10-13
J.K. Steppe, 'Het sterfjaar van Jan Gossaert' in cat. tent. Rotterdam 1965, p. 33-38; volgens Thieme/Becker ligt het sterfjaar tussen 1533 en 1536 (Thieme/Becker, dl. 14 (1921), p. 410); mogelijk overleden te Antwerpen (Ainsworth 2010, p. 11)
Family relationschips
this field records any family relationship to one or more other artist(s).
schoonvader van Hendrik van der Heyden (ca. 1505-1558), schilder te Leuven (Ainsworth 2010, p. 6, 22)
See also
In this field, you will find references to names of groups or to the artists that made/make up groups. You may also come across references to other artists if there was/is question of collaboration without a joint name. This is the case, for instance, with artists who rendered parts of works by other artists (such as with P.P Rubens and J. Brueghel I).
met betrekking tot de hypothese over de samenwerking met Gerard David, zie Ainsworth 2010, p. 14-15; volgens Van Mander 1604, fol. 229v wijst Jan Mostaert samenwerking met Gossart af: 'Daer wort oock vertelt, dat Ian Mabuse zijn hulp te hebben versocht, in t'werck van d'Abdie te Middelborgh, dan Mostart sulcx afsloegh [...]'
This person/entity in other databases
Biographical information
Period of activity
1508 - 1532
werkte als hofkunstenaar achtereenvolgens voor Filips van Bourgondië (tot 1524), Adolf van Bourgondië (1524-1532) en Mencía de Mendoza (1530-1532) (Ainsworth 2010, p. 3, 11-12, 16, 19-20)
Active in
 • Antwerpen 1503 - 1507
  in 1503 wordt een 'Jennyn van Henegouwe' vermeld als vrijmeester in de Liggeren van het Antwerpse Sint-Lucasgilde
 • Rome 1508 - 1509
  reisde in 1508/1509 in het gevolg van Filips van Bourgondië naar Rome, alwaar hij tekeningen maakte naar antieke sculptuur en architectuur (Ainsworth 2010, p. 11)
 • Middelburg (Zeeland) 1509 - 1517
  vanaf 1509 verblijf te Middelburg dichtbij kasteel Soubourg waar Filips van Bourgondië verblijf hield; na diens installatie als bisschop van Utrecht in 1517 hield Filips verblijf te Wijk bij Duurstede; het is onzeker of Gossart zijn verblijf in Middelburg hield of meeverhuisde met zijn belangrijkste opdrachtgever (Ainsworth 2010, p. 11, 16); de Janin de Waele die in 1509 werd toegelaten tot de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap te Middelburg kan waarschijnlijk geídentificeerd worden met Jan Gossart (Ainsworth 2010, p. 11)
 • Utrecht 1517 - 1524
  ca. 1517-1524; volgens Thieme/Becker had hij Jan van Scorel als leerling (Thieme/Becker, dl. 14 (1921))
 • Mechelen 1523
  tijdelijk werkzaam te Mechelen in verband met opdrachten voor Margaretha van Oostenrijk; ook nadien was Gossart in verband met opdrachten in Mechelen werkzaam (Ainsworth 2010, p. 16, 20)
 • Middelburg (Zeeland) 1524 - 1532
  werkte voor Adolf van Bourgondië en kwam daarom naar Middelburg terug, alwaar hij overleed (Thieme/Becker, dl. 14 (1921))
born in
active in
died in
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
history (as a genre), portrait, vanitas, architecture (genre)
Medium/technique
oil paint
Entered on: 1992-02-07; Modification on: 2018-06-07

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?