Mainmenu

Jan Joesten van Hillegom

Qualifications
painter
Nationality/school
North Netherlandish
Born
Haarlem 1474/1475
1474 of 1475
Deceased
Egmond 1534/1544
in archiefdocumenten wordt zijn naam voor het laatst in 1534 genoemd; in de rekeningen van de abdij van Egmond waar hij als provenier was opgenomen, komt zijn naam na 1544 niet meer voor (de rekeningen voor de jaren 1536-1544 zijn verloren gegaan) (zie bij literatuur: cat. Haarlem 2006)
Biographical information
Period of activity
1502 - 1534
Jan Joesten van Hillegom wordt voor het eerst in 1502 vermeld in het register van het Haarlemse Sint-Lucasgilde; in 1534 wordt hij voor het laatst genoemd inzake een betaling (zie bij literatuur: cat. Haarlem 2006)
Active in
  • Haarlem 1502 - 1534
    in 1526 verklaarde Jan Joesten dat hij reeds zeventien jaar in de abdij van Egmond verbleef en daar altijd had gewerkt als schilder: 'Jan Joesten van Haarlem oudt omtrent li jaeren verclaert dat hy alhier int convent gewoent heeft omtrent xvii jaeren en de heeft altoos als schilder voor t' convent gedient' (zie bij literatuur: cat. Haarlem 2006, i.h.b. p. 215, n. 12)
born in
active in
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
history (as a genre), Christian religious scene
Jan Joesten van Hillegom is enkel bekend uit archiefdocumenten; geen enkel werk is met zekerheid aan hem toe te schrijven; in het Frans Halsmuseum te Haarlem zijn twee samengevoegde buitenzijden van altaarluiken voorstellende de HH. Bonifatius, Gregorius de Grote, Adelbertus van Egmond en Jeroen van Noordwijk, voorlopig aan hem toegeschreven (inv.nrs OS 82-327)
Medium/technique
oil paint
Creation date: 2010-06-29; Last modified date: 2017-03-30

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?