Mainmenu
Nationality/school
South Netherlandish
Born
Antwerp 1599-01-12
Deceased
Antwerp 1652-09/1652-11
herfst van 1652
Family relationschips
this field records any family relationship to one or more other artist(s).
Zoon van Abel van Utrecht en Anne Huybrechts en schoonzoon van Willem van Nieulandt II. Zijn zuster Catharina trouwde op 13 juni 1628 met Simon de Vos in de St. Joris. Zelf trouwde hij op 5 september 1628 in de TS. Joris met Constance van Nieulant (gedoopt 26-2-1611, + 2-1-1657), de dochter van Willem van Nieulant (volgens M. de Kinkelder: de Jonge) en Anne Huystaert. Hij kreeg twaalf kinderen met deze vrouw. Onder de peters en meters van deze kinderen bevinden zich Simon de Vos, Willem van Nieulandt, Gerard Seghers, Jacob Moermans, Jeanne Dragon [moeder van Jan Cossiers], Catharina van Utrecht [vrouw van Simon de Vos], Frans Ykens, Catharina Wouters [vrouw van Gerard Seghers] en Peeter van Cortbembde (lit. 1857, p. 229). Bij de dood van zijn weduwe zijn nog tien kinderen in leven (Duverger dl.7, p. 303 nr. 2126)
See also
In this field, you will find references to names of groups or to the artists that made/make up groups. You may also come across references to other artists if there was/is question of collaboration without a joint name. This is the case, for instance, with artists who rendered parts of works by other artists (such as with P.P Rubens and J. Brueghel I).
sommige replica's en varaties op zijn werk wellicht gedeeltelijk of geheel door zijn vrouw; een keukenstuk gesigneerd en gedateerd 1639 op de kunstmarkt toont Cossiers' portretten van Adriaen en Constancia (Meijer 1995, p. 165-169); Rubens, Jordaens en Teniers schilderden figuren in Utrechts voorstellingen (Wurzbach dl. 2 (1910), p. 728)
This person/entity in other databases
Biographical information
Active in
  • Antwerpen 1614 - 1652
    werd in 1614 leerling van Herman de Rijt; werd op 14 augustus 1625 toegelaten als vrijmeester van het gilde (lit. 1857, p. 229)
  • Italië 1623 - 1625
    bracht voor zijn toetreden tot het Antwerpse gilde enige tijd in Italie door, de duur van dat verblijf is onbekend
born in
active in
died in
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
animal painting (genre), still life, game piece (still life), fruit piece, flower piece, vanitas, fish piece, bird scene
mogelijk de eerst geschilderde guirlande van fruit, door Utrecht geschilderd in 1634, was in de Venduehuisverkoop in Den Haag op 24 apr. 2002 (Willigen/Meijer 2003, p. 198)
Medium/technique
oil paint
Member of
Entered on: 1992-01-31; Modification on: 2018-06-21

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?