Mainmenu

Jacob van Utrecht

Qualifications
painter
Nationality/school
North Netherlandish, German
Born
Utrecht 1480
c. 1480, possibly in Utrecht
Deceased
possibly in Lübeck
This person/entity in other databases
Biographical information
Active in
  • Antwerpen 1506 - 1512
    in 1506 als vrijmeester vermeld te Antwerpen; in 1511 en 1512 treden achtereenvolgens Jasper de Vos en Heynken Francx als leerlingen aan in zijn atelier; nadien is Jacob van Utrecht niet meer als schilder te Antwerpen gedocumenteerd (Grosshans 1982, p. 13)
  • Lübeck 1519 - 1530
    in 1519 voor het eerste te Lübeck gedocumenteerd; in 1523 vermeld als 'Meester Jacob van Utrecht' in een Lübeckse oorkonde; tot 1530 zijn er verschillende werken bewaard gebleven die er vermoedelijk op wijzen dat Jacob van Utrecht te Lübeck werkzaam is geweest (Grosshans 1982, p. 14)
born in
active in
died in
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
Christian religious scene, portrait
Medium/technique
oil paint
Entered on: 1994-04-08; Modification on: 2017-03-30

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?