RKD explore

1 / 1
Qualifications
painter, draftsman, print artist, city master builder, fortress engineer, art theorist, planner
in 1592-1593 stadsbouwmeester van Danzig; belangrijke ontwerper van Renaissance-ornamenten
Born
Leeuwarden 1525/1526
leeftijd in een noteriële akte uit 1560 aangegeven als 34 jaar (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002, p. 30, noot 1)
Deceased
Hamburg 1609
sterfdatum en plaats voorheen onduidelijk; volgens Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002, p. 29 overleden in Hamburg in 1609
Family relationschips
this field records any family relationship to one or more other artist(s).
father of Paul (1567-before 1636) and Salomon Vredeman de Vries (1556-1604)
See also
In this field, you will find references to names of groups or to the artists that made/make up groups. You may also come across references to other artists if there was/is question of collaboration without a joint name. This is the case, for instance, with artists who rendered parts of works by other artists (such as with P.P Rubens and J. Brueghel I).
worked with Gillis Mostaert (Michiels 2005); his son Paul helped him with large commissions, for instance in Danzig
This artist in other databases
Biographical information
Active in
 • Leeuwarden 1544 - 1546
  opgeleid tot schrijnwerker, daarna tussen 1544 en 1546/1547 in de leer bij de glasschilder Rijnier Gerritsz.
 • Kampen (Overijssel) 1546 - 1548
  trad c. 1546-1547 toe tot het atelier van de Kampense stadsschilder Ernst Maeler (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002)
 • Antwerpen 1548 - 1550
  in september 1548 geregistreerd als burger van Antwerpen; werkt in Antwerpen mee aan de feestdecoraties ter gelegenheid van de intocht van Karel V en Filips II in september 1549
 • Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 1550 - 1552
  c. 1550 tot c. 1552, werkzaam bij een schrijnwerker in Kollum (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002)
 • Mechelen 1552 - 1561
  werkzaam in het atelier van Claude Dorisy, maakte kennis met Italiaanse renaissancemotieven door prenten van Hiëronymus Cock en had vermoedelijk contact met de Italiaan Giorgio Ghisi die tot 1554 in Antwerpen verbleef. Tevens leerde hij Michiel Coxie kennen en werkte hij samen met Pieter Brueghel de Oude voor Hiëronymus Cock, tevens lid van het Sint-Lucasgilde (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002)
 • Antwerpen 1561
  vervaardigde in 1561 een ontwerp voor de nieuwbouw van het stadhuis van Antwerpen (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002)
 • Mechelen 1561 - 1564
 • Antwerpen 1564-02 - 1570
  vertrok in 1564 weer vanuit Mechelen naar Antwerpen, bleef hier tot hij op de vlucht voor de inquisitie in 1570 Antwerpen moest verlaten voor Aken (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002)
 • Aken 1570 - 1572-11
  verbleef in ieder geval tot november 1572 in Aken, verzocht toen het Antwerps schildersgilde om een bewijs van goed gedrag in een poging terug te kunnen keren (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002)
 • Luik (prov.) 1572-11 - 1575
  verbleef volgens van Mander hierna nog anderhalf jaar in het bisdom Luik
 • Antwerpen 1575 - 1586
  keerde na het terugroepen van Alva en de vredesonderhandelingen van Breda begin 1575 terug naar Antwerpen en schilderde in 1586 een Allegorie van de heropbloei van Antwerpen voor deze stad; hij vertrok vanwege economische overwegingen in de herfst van 1586 naar Frankfurt am Main (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002)
 • Frankfurt am Main 1586
 • Wolfenbüttel 1587 - 1589-05
  trok begin 1587 naar Wolfenbüttel, daar actief als architect aan het hof van Julius von Braunschweig-Lüneburg; vervaardigde o.a. een serie tekeningen van de vier jaargetijden, nu in Leeuwarden, Fries Museum; werd na de dood van Julius op 3 mei 1589 ontslagen door zijn opvolger hertog Heinrich-Julius en vertrok naar Braunschweig (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002)
 • Braunschweig 1589-05 - 1591
  volgens Van Mander actief in Braunschweig van mei 1589 tot 1591, schilderde hier een epitaaf en ging vervolgens naar Hamburg (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002)
 • Hamburg 1591 - 1592
  in Hamburg werkzaam voor Antwerpse ballingen, o.a. voor de goudsmid Jacob de Moor waarvoor hij in de Hamburgse St. Petri kerk een schilderij vervaardigde; kreeg in de zomer van 1592 een verzoek van de raad van Dantzig om voor hen nieuwe verdedigingswerken te ontwerpen (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002)
 • Danzig (hist.) 1592-10 - 1596
  kreeg in oktober 1592 een benoeming van een periode van één jaar om ontwerpen te vervaardigen voor nieuwe verdedigingswerken; de raad koos een jaar later echter voor het ontwerp van zijn collega van Obbergen; verzocht hierop de raad nog een jaar langer te mogen blijven en kreeg vermoedelijk twee opdrachten van het stadsbestuur dat hem kende aangezien hij in 1592, samen met 28 andere schilders, een verzoek bij de raad indiende om een schildersgilde te mogen oprichten. Dit kwam twintig jaar later daadwerkelijk tot stand. Vredeman de Vries vervaardigde een schilderij voor de Artushof en ontwierp het interieur van de zomerraadzaal van het raadhuis, dat hij vervolgens uitvoerde. Hij schilderde ook nog een reeks van zeven grote wandschilderingen in de raadzaal en keerde vervolgens terug naar Hamburg (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002)
 • Hamburg 1596 - 1597
  volgens Van Mander vertrok Hans Vredeman de Vries vanuit Gdansk naar Hamburg en vandaar naar Praag; in Hamburg werkzaam voor de Antwerpse balling Hans l' Hommel (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002)
 • Praag 1597 - 1598
  werkzaam voor keizer Rudolf II; keerde in de herfst van 1598 terug naar Hamburg (Borggrefe/Fusenig/Uppenkamp 2002)
 • Hamburg 1598 - 1600
 • Amsterdam 1600 - 1606
 • Den Haag 1601 - 1604
  Buijsen/Dumas e.a. 1998
 • Hamburg 1606 - 1609
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
architecture (genre), church interior
Medium/technique
oil paint
Product
ornament design
Current
Here we mention the current to which an artist belonged. Many currents have not yet been entered, because the content of this field is still under development.
Prague School
Entered on: 1992-02-01; Modification on: 2016-03-10

Comments

No comments

My selections

My selections

Login to save your selection

Your current selection will be lost. Are you sure?