Mainmenu

Pieter van der Willigen

Qualifications
painter
Nationality/school
South Netherlandish
Born
Bergen op Zoom 1634/1635
zegt op 16-11-1654 'omtrent twintich jaeren' te zijn (Duverger dl. 7, p. 85)
Deceased
Antwerp 1694-06-08
Family relationschips
this field records any family relationship to one or more other artist(s).
zijn broer Jan van Willigen was rond 1662 zijn leerling (Thieme/Becker 1947)
See also
In this field, you will find references to names of groups or to the artists that made/make up groups. You may also come across references to other artists if there was/is question of collaboration without a joint name. This is the case, for instance, with artists who rendered parts of works by other artists (such as with P.P Rubens and J. Brueghel I).
This person/entity in other databases
Biographical information
Active in
  • Antwerpen 1652 - 1694
    25-2-1661: poorter Antwerpen
born in
active in
died in
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
still life, vanitas, landscape (as genre), portrait
Volgens Willigen/Meijer moet er een connectie tussen Van der Willigen en Andriessen zijn, omdat dezelfde attributen voorkomen in gesigneerde werken van beide kunstenaars. Mogelijk heeft Van der Willigen Andriessens atelier overgenomen na zijn dood in 1655. Vanitasstillevens in Bamberg, Moskou en een volledig gesigneerd werk in een prive collectie in Utrecht; een klein gedateerd vanitasstilleven uit 1654 in de Kuranda collectie in Wenen werd op 26 jun. 1946 bij Sotheby's verkocht (Willigen/Meijer 2003, p. 220)
Medium/technique
oil paint
Member of
  • Sint-Lucasgilde (Antwerpen)
    lid van het gilde van 1655 tot 1669, wellicht stopte hij toen met schilderen (Willigen/Meijer 2003, p. 220)
Entered on: 1992-02-01; Modification on: 2017-03-30

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?