Mainmenu

Art & Architecture Thesaurus (AAT)

De Art & Architecture Thesaurus® (AAT) is een wereldwijd toegepaste (poly-)hiërarchisch gestructureerde termenlijst voor het toegankelijk maken van architectuur-, kunst- en cultuurhistorische collecties. De AAT is van oorsprong Engelstalig en wordt verzorgd door het Getty Research Institute. Inmiddels bestaan er vertalingen van (delen van) de AAT in meerdere andere talen, waaronder het Nederlands.


De thesaurus wordt inmiddels door veel erfgoedinstellingen gebruikt als thesaurus bij het ontsluiten van collecties. Ook in overkoepelende projecten als Europeana is de AAT een standaard voor het meertalig beschikbaar stellen van collectie-informatie en vormt het een belangrijk deel van de semantische laag. De facetten van de thesaurus voorzien in beschrijvingselementen voor cultuurhistorische voorwerpen, de gebruikte materialen en verschillende toestanden. Maar het is ook geschikt voor onderwerpsontsluiting van bibliotheken en beeldmateriaal.


Ontwikkeling van de AAT-Ned

De AAT werd vanaf de jaren 1970 in de Verenigde Staten ontwikkeld om het proces van catalogiseren en indexeren in de kunstwereld te ondersteunen. In 1994 werd op initiatief van het RKD en in samenwerking met verschillende andere organisaties begonnen met een Nederlandse vertaling van de AAT. Met dank aan subsidies uit Nederland en Vlaanderen kwam in 2007 een grondige basisvertaling tot stand.

Omdat de AAT constant aangepast en uitgebreid wordt, bleef het maken van nieuwe vertalingen ook daarna noodzakelijk. Tot 2020 werd hier door een Nederlands-Vlaamse redactie aan gewerkt en werden clusters termen in opdracht van het RKD vertaald door een professioneel vertaalbureau. Met ingang van 2021 worden vertaalwerkzaamheden vooral uitgevoerd door de AAT-redactie, in samenwerking met gespecialiseerde werkgroepen uit de Nederlands-Vlaamse erfgoedsector.

Naast de vertalingen doet de redactie ook voorstellen voor nieuwe termen. Op deze manier zijn de afgelopen jaren honderden termen in de AAT opgenomen die voor de Nederlandstalige erfgoedsector van groot belang zijn.


Gebruiksvoorwaarden

De AAT maakt onderdeel uit van de Getty Vocabularies. De Getty Vocabulary data zijn beschikbaar onder een Open Data Commons Attribution License (ODC-By) 1.0. Deze pagina bevat meer informatie over het verkrijgen en gebruiken van de Getty Vocabulary datasets.