Mainmenu

RKDimages webservice (OAI-PMH)

De RKDimages webservice is gericht op applicatieontwikkelaars en anderen die deze data rechtstreeks (machine-leesbaar) willen raadplegen en bewerken. Via de webservice worden gegevens over kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot heden. Deze data kan bijvoorbeeld worden gebruikt in collectiemanagementsystemen, websites of apps.


RKDimages webservice

Deze set wordt op basis van ODbL-BY (Open Database Licence – Attribution) beschikbaar gemaakt. De webservice werkt op basis van het OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Het formaat is in RDF en er wordt gebruik gemaakt van DC-Terms, FOAF en Schema.org. De licentie betreft de descriptieve data. Afbeeldingen kunnen (momenteel) in lage resolutie worden gedownload, maar deze zijn nog niet zonder meer vrij beschikbaar als Open Content. Het RKD verkent de mogelijkheden rondom Publiek Domein en open licenties.

Wij stimuleren het vrije en open hergebruik van RKD data. Daarom mag u de gebruikte data niet her-distribueren onder meer beperkende voorwaarden dan die van het RKD. Voeg een link naar deze voorwaarden toe bij hergebruik en distributie. Wij vragen gebruikers aan het RKD te refereren door de vermelding 'Data Source: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis' toe te voegen, alsmede een link naar onze homepage. Bij gebruik van linked data, moet de URI van het object waar naar verwezen wordt, bijgevoegd. Echter u mag niet zonder toestemming suggereren dat het RKD, u of het gebruik van de data onderschrijft op enige wijze.


Het OAI-PMH protocol biedt zes requests

  • GetRecord gebruik om een individueel record uit de dataset op te vragen.
  • Identify gebruik om informatie over de dataset te verkrijgen
  • ListMetadataFormats geeft een lijst met de beschikbare metadata schema’s die de service
  • ListRecords gebruik om alle volledige records uit de dataset op te halen
  • ListIdentifiers gebruik om de record headers uit de dataset op te halen
  • ListSets gebruik om de structuur van de dataset te tonen


RKDimages

RKDimages is een database met beschrijvingen van voornamelijk kunstwerken met 'Nederlandse' (Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden) achtergrond. Het gaat bijvoorbeeld om schilderijen, tekeningen, prenten en foto's. De webservice biedt een afgeleide dataset uit RKDimages zoals die via de RKD website wordt getoond. Het kan door anderen gebruikt worden als een 'authorithy file' of voor data-analyse of -verrijking. Aan de inhoud van RKDimages wordt continue gewerkt en is dus aan verandering onderhevig. De afbeeldingen die beschikbaar worden gemaakt, zijn meestal niet geschikt voor hoogwaardige publicaties. Mogelijke auteursrechten voor de afbeeldingen zijn niet altijd beschikbaar. Kijk voor meer informatie in het record op RKDexplore.