Mainmenu
3 afbeeldingen

Pieter Bruegel (I)

Nationaliteit/school
Zuid-Nederlands
Geboren
Breugel (Son en Breugel)/Breda 1526/1530
geboren tussen 1526 en 1530 (Saur 1992-); volgens Het Schilder-Boeck van Karel van Mander geboren 'op een Dorp, gheheeten Brueghel', 'niet wijt van Breda' en werkzaam 'in Brabant in een onbekent Dorp onder den Boeren, om Boeren met den Pinceel nae te bootsen'; de combinatie van deze gegevens wijst erop dat het geboortedorp Brueghel veeleer geïdentificeerd kan worden met het huidige Son en Bruegel (bij Eindhoven, Noord-Brabant) dat gelegen was in het toenmalige Hertogdom Brabant, dan met het huidige Kleine-Brogel en Grote-Brogel nabij Bree (Belgisch Limburg), dat in het Latijn als Breda werd aangeduid en behoorde tot het Prinsbisdom Luik (zie o.m. Sellink 2011)
Overleden
Brussel 1569-09-09
sterfdatum volgens Saur; volgens Thieme/Becker gestorven op 5 september 1569
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
In 1563 gehuwd met Mayken Coecke, dochter van Pieter Coecke van Aelst; vader van Pieter Brueghel II en Jan Brueghel I.
Deze persoon/entiteit in andere databases
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
  • Antwerpen 1551 - 1563
    de schilder 'Peeter Brueghels'wordt in 1551 ingeschreven als vrijmeester in het Antwerpse Sint- Lucasgilde (Bastiaensen 2013)
  • Italië 1553
  • Antwerpen 1563-07
    de akte van ondertrouw van 'Peeter Brueghel' en 'Mayken Koeck' in de huwelijksregisters van de kathedraal van Antwerpen dateert van 25 juli 1563 (Bastiaensen 2013)
  • Brussel 1563-08 - 1569
    de huwelijksakte in de Kapellekerk te Brussel van 'Peeter Brugel' en 'Mayken Cocks' dateert van 1563 (zonder vermelding van jaar en dag) (Bastiaensen 2013)
geboren
werkzaam in
overleden
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
landschap (als genre), portret, stilleven, diervoorstelling (genre), marine (als genre)
Materiaal/techniek
olieverf
Ingevoerd op: 1991-11-20; Gewijzigd op: 2017-11-16

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?