Mainmenu
Kwalificaties
schilder, decoratieschilder (van interieurs), stoffageschilder, tekenaar, kunsthandelaar, kunstverzamelaar, verzamelaar van Hollandse en Vlaamse schilderkunst
Régnier bezat veel schilderijen van Vlaamse en Hollandse schilders. Bedoni noemt onder andere Paul Bril, Rubens, Frans Pourbus, Lucas van Leijden en Herri met de Bles. Zij baseert zich hierbij op de tekst van Levi ('Le collezioni veneziane d'arte e d'antichità dal secolo XIV ai nostri giorni', 1900).
Nationaliteit/school
Zuid-Nederlands, Frans, Italiaans
Geboren
Maubeuge 1588-09/1588-09-09
Lemoine 2007: gedoopt op 9 september 1588; Saur-Index: 6 december 1591
Overleden
Venetië 1667-11-20
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
stiefbroer van de kunstenaar Michele di Giovanni Desubleo (Michel Desoubleay); zie voor verdere familierelaties literatuur 1994
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J. Brueghel I).
Deze persoon/entiteit in andere databases
Biografische gegevens
Werkzame periode
1607 - 1667
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
 • Antwerpen 1607 - 1616
  c. 1607-1616; leerling van Abraham Janssens (I)
 • Parma 1616 - 1617
  c. 1616-1617; 1616: geregistreerd als stoffageschilder aan het Farnèse hof; 1617: sollicitatie bij Ranuccio Farnèse om het beroep van schilder te mogen uitoefenen
 • Rome 1617 - 1625
  c. 1617-1625/26; één van de oprichters van de 'Bentvueghels'; 1620-1621: met de hollandse Caravaggisten David de Haen en Dirck van Baburen werkzaam in de Sant'Andrea delle Fratte; 1621: Régnier huisvestte in zijn atelier een 'accademia del nudo', die door schilders als Paolo Signoretti, Tomasso Luini en Giovanni Battista Greppi werd gefrequenteerd; 1622-1623: werkzaam in het Palazzo Giustiniani als 'huisschilder' van Markies Vincenzo Giustiniani; 1624-1625: nauwe betrokkenheid bij de Accademia di San Luca; op 22-3-1625 was Régnier aanwezig op een reünie van de Accademia di San Luca in het huis van Simon Vouet, dit was de laatste keer dat zijn naam in verband met de Accademia werd gebracht.
 • Venetië 1626 - 1667
  ondertekende alhier op 6-6-1626 het schilderij 'Allegorie op de Wijsheid' (thans in het Palazzo Reale, Turijn), gemaakt in opdracht van het Hof van Savoie; werd ingeschreven in het venetiaanse Gilde in 1626 en begon in datzelfde jaar met het opzetten van een schilderijencollectie; 1667: dood van Régnier, begraven in San Cassiano
 • Modena 1638 - 1639
  werkzaam aan het Hof van d'Este, waar hij verscheidene portretten schilderde
 • Bologna 1639
 • Mantua 1639
  werkzaam voor de Gonzaga's
geboren
werkzaam in
overleden
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
allegorie, genrevoorstelling, historie (als genre), portret, portret, groepsportret, christelijk religieuze voorstelling
Materiaal/techniek
olieverf
Stroming
Hier wordt vermeld tot welke stroming een kunstenaar kan worden gerekend. Niet alle stromingen zijn ingevoerd, want de inhoud van dit veld is nog in opbouw.
Caravaggisten
Ingevoerd op: 1992-01-24; Gewijzigd op: 2019-08-15

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?