Mainmenu

Brediusaantekeningen

Het RKD initieert een crowdsourcingplatform met als doel het archiefonderzoek van kunsthistoricus Abraham Bredius, beter bekend als de Brediusaantekeningen, te indexeren en online toegankelijk te maken.


De Brediusaantekeningen

Als een van de eerste onderzoekers speurde Abraham Bredius (1855-1946) systematisch in de (toen nog niet openbare) Nederlandse archieven naar levensfeiten over kunstenaars die tussen de late zestiende en het begin van de achttiende eeuw werkzaam waren. Zijn onderzoek resulteerde in tienduizenden excerpten: op kleine strookjes papier genoteerde samenvattingen van evenzovele vermeldingen uit archiefstukken. De door Bredius verzamelde gegevens vormen nog altijd een schat aan informatie en een eerste toegang tot de originele archiefstukken. Tot op heden zijn fotokopieën van de zogeheten Brediusaantekeningen op de studiezaal van het RKD te raadplegen.


Crowdsourcing

Begin 2021 start het RKD in samenwerking met Atlantis Crowdsourcing een project waarbij de tienduizenden excerpten die Bredius met zoveel toewijding maakte, van metadata worden voorzien. Dit houdt in dat het publiek wordt gevraagd om gegevens zoals plaatsnamen, data, persoonsnamen en beroepen te registreren en bovendien het aktetype vast te stellen. Na afloop van het project zullen de afbeeldingen van de afzonderlijke excerpten met de bijbehorende metadata worden overgezet in de database RKDexcerpts, zodat de Brediusaantekeningen online toegankelijk worden.


Samenwerking met het Huygens Instituut

De data zullen deel gaan uitmaken van het omvangrijke project Golden Agents. De creatieve industrie van de Nederlandse Gouden Eeuw van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Dit project heeft tot doel de creatieve maakindustrie in de Republiek in kaart te brengen door middel van een duurzame digitale infrastructuur. Golden Agents zal verspreide heterogene bronnen via Linked Open Data met elkaar verbinden.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gravin van Bylandt Stichting, de familiestichting Bredius en de Vrienden van het RKD.

Informatie