Mainmenu

Services & tools

Het onderdeel Services & Tools beoogt de gebruikers van RKD explore te ondersteunen door middel van innovatieve digitale functionaliteiten bij het doen van verschillende typen kunsthistorisch onderzoek en de publicatie daarvan. Deze functionaliteiten worden in de aankomende jaren stapsgewijs ontwikkeld en toegevoegd. RKDmaps is de eerste tool die binnen Services & Tools beschikbaar is gesteld aan geregistreerde gebruikers van RKD explore.